Search
Close this search box.

Allmänna Villkor

GENERELLT

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se).
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är väldigt viktig för oss. Därför har vi upprättat en integritetspolicy. Du hittar den här.

BESTÄLLNING

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Din order är giltig så fort orderbekräftelse mottagits samt att ordern registrerats hos Klarna.

KASSA/CHECKOUT

Alla betalningar inom Sverige hanteras av Klarna. Du hittar mer information om vår kassalösning och Klarna här 

FRAKTPRISER

Ingen fraktkostnad tillkommer vid köp över SEK 699 (gäller utvalda fraktsätt). För ordrar under SEK 699 tillkommer en fraktkostnad som presenteras i kassan vid betalning.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar, men vi förbehåller oss att leverera på 3-7 arbetsdagar vid tillfällen av högt ordertryck. Vi strävar efter att skicka alla ordrar innan 15:30 varje vardag.

Notera att leveranstid i kassan är en indikation och ej en garanti eftersom det är tredje part som utför leveransen.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Källsjö Bryggeri ABs (kallsjo.se) köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är inte heller möjlig i de fall en leverans är försenad på grund av transportör.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller telefon.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) ansvar för fel i leverans och är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex skador på produkt efter avhämtning, men är ej begränsat till, in kompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) via e-post på hej@kallsjo.se. Vänligen uppge ordernummer. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd.

I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Vid reklamation åtgärdar Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) felet genom att skicka ut en ny vara enligt Konsumentköplagen.

Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.
För produkter där ångerrätten gäller (t.ex. bartillbehör) är ångerrätten 14 dagar från det att du tar emot varan. Då får du som kund själv bekosta frakten till oss med lämpligt transportsätt. Förpacka väl. Vill du att vi skickar en förbetald returfraktsedel debiterar vi 149kr inkl. moms per kolli för frakt och hantering. Detta gäller ej ordrar skickade till företag.

Returadress:
Källsjö Bryggeri
Ullaredsvägen 8
311 62 Ullared

Notera att returen måste komma till ovan adress och inte till ett ombud.

Om en vara är transportskadad skall Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

I de fall en gåva har medföljt i köpet måste även denna gåva returneras om gåvogränsen underskrids vid retur. Annars kommer produktens värde att debiteras dig som kund.

Väljer kund att behålla en eller flera varor kommer frakt att debiteras om ordersumman blir mindre än tillämplig fri frakt-gräns.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) återbetala ordersumman.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) kostnader för transport och administration. Detta pris gäller per sändningsnummer och detta inkluderar om Budbee & Airmee misslyckas att leverera 3 gånger.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören. Dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Källsjö Bryggeri AB (kallsjo.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.